Zpracování osobních údajů

Osobní údaje

Osobní údaj definuje zákon o ochraně osobních údajů jako jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Jde o údaj, který je spojený s určitou osobou, který sám osobě nebo v kombinaci s jinými údaji může vést k identifikaci určité osoby. Osobními údaji se pro účely tohoto Kontaktního formuláře rozumí zejména: jméno, příjmení, adresa pro doručování, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo či emailová adresa. 

Poskytnutí souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje návštěvník dobrovolně a na dobu neurčitou. Souhlas pro zpracování osobních údajů vždy udělujete pro konkrétní účel, kterým je v tomto případě poskytnutí kontaktních údajů umožňujících odpověď na Váš dotaz a případné zasílání Vámi vyžádaných newsletterů. Vyplněním osobních údajů návštěvník uděluje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, výslovný souhlas s tím, abychom jako správce tyto údaje zpracovali a uložili do naší databáze. 

Povinnosti správce

Jako správce vašich osobních údajů je naší povinností shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu. Máme možnost uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro statistické účely. Naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat důvěrnost a dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů. 

Odvolání souhlasu 

V případě dobrovolného zpracování osobních údajů jste oprávněni poskytnuté souhlasy kdykoli odvolat. Možnost odvolat udělený souhlas máte prostřednictvím doporučeného dopisu či e-mailu provozovateli na adresu K Borovičkám 1716, 258 01 Vlašim, Česká republika či e-mailovou schránku marketing@velteko.cz. 


Rychlý kontakt Rychlý kontakt
Zavolejte nám.
Phone: +420 317 846 473
Napište nám svůj dotaz.