Interview s Ing. Františkem Šmídem

12 HSV210Slim detail PowerSeal low

Interview s Ing. Františkem Šmídem

Důraz na vlastní vývoj a inovativní high-tech řešení pro individuální potřeby výrobců na balení snackových produktů v kombinaci s jejich zpětnou vazbou, umožňuje inženýrům společnosti VELTEKO vytvářet vysoce kvalitní vertikální balicí stroje řady SLIM, které splňují jejich náročné požadavky na vysoký výkon a kvalitní provedení sáčků. Na otázku, v čem spočívají konkurenční výhody vertikálních balicích strojů řady SLIM, odpovídá jednatel společnosti a vedoucí technického úseku Ing. František Šmíd. 

Jaké jsou hlavní přednosti nové generace řady vertikálních balicích strojů SLIM?

František Šmíd: V zadání úkolu byl obsažen požadavek, že stroj musí mít lepší technické předpoklady pro tvorbu kvalitních polštářových sáčků než mají stávající stroje na trhu. Kvalitní sáček je do značné míry závislý od kvalitních svarů a kvalitní svary zase závisejí na podmínkách, při nichž svar vzniká. Laicky řečeno: pro dosažení kvalitního svaru se musí na obalovou folii působit  optimální teplotou a optimálním tlakem po optimální dobu. Stroj SLIM je samozřejmě i o dalších věcech, ale splnění tohoto požadavku bylo nejdůležitější. Jsem přesvědčen, že jsme zadání splnili.

V čem je technologie pro tvorbu kvalitního svaru jedinečná? 

František Šmíd: SLIM je stroj, s kontinuálním posuvem obalové folie, který ve své kompaktní stavbě obsahuje dvě konstrukční řešení, která jsou zcela zásadní pro tvorbu kvalitních sáčků vysokým výkonem, a to

1) sofistikovanou technologii souběžně vratných příčných čelistí, která je nutnou podmínkou pro dosažení delších svařovacích časů při vysokých výkonech, a kterou VELTEKO používá i na svých dalších strojích,

2) použití speciálního mechanismu VELTEKO POWERSEAL k pohonu příčných čelistí, který dokáže vyvinout velkou sílu pro dosažení optimálních svařovacích tlaků.

Běžné stroje tato řešení současně neobsahují. Stroje s rotačními čelistmi jsou z podstaty svého principu schopny dosáhnout jen zlomku optimálního svařovacího času oproti strojům se souběžně se pohybujícími čelistmi. Tento zásadní nedostatek se pak uživatelé strojů s rotačními čelistmi musejí eliminovat použitím vysokých svařovacích teplot, což ale není pro vzhled ani pro těsnost svarů řešení optimální. 

Mechanismy běžných strojů se souběžně vratným pohybem čelistí zase nedosahují velmi velkých sil potřebných pro vznik potřebných svařovacích tlaků v celé ploše svaru. Tento nedostatek pak „řeší“ zmenšováním plochy svarů. Oba výše uvedené nedostatky běžných strojů, lze v praxi řešit i snížením jejich výkonu, což je rovněž pro zákazníka nevýhodné. U našeho stroje SLIM zákazníkům tyto nedostatky a funkční kompromisy nehrozí.

V čem vidíte přidanou hodnotu pro zákazníky a jaké jsou další výhody stroje?

František Šmíd: Stroje SLIM nabízejí nejvyšší možnost optimalizace všech podmínek nutných pro tvorbu kvalitních svarů vysokým výkonem. Dalších výhod je více a jsou podobné výhodám ostatních strojů VELTEKO. Jen namátkou uvedu automatické centrování folie na tvarovací límec, automatické přizpůsobení polohy hřídele odvíjení folie šířce folie, použití skupin VT+ pro snížení nároků na obsluhu při změně velikosti sáčku, řízení stroje průmyslovým počítačem se všemi výhodami z toho plynoucími, VPN router a IP kamera pro vzdálený servis, možnost provedení TWIN a mnoho dalších.

Pro koho zejména jsou vertikální balicí stroje řady SLIM určeny? 

František Šmíd: Vertikální balicí stroje SLIM byly původně určeny především pro balení produktů typu „snack“ do polštářových sáčků, při kterém se často používají levnější obalové folie s horšími předpoklady pro vyrobení sáčku s kvalitními svary. Díky určité jednoúčelovosti strojů SLIM (jsou určeny jen pro tvorbu polštářových sáčků) se u nich podařilo dosáhnout nižší ceny než u našich strojů univerzálních. 

Proto dnes říkáme, že vertikální balicí stroje SLIM jsou určeny pro všechny zákazníky, kteří balí do foliových polštářových sáčků, a kteří mají náročné požadavky na vzhled a těsnost sáčků při dosažení vysokého výkonu. 

 

12 HSV210Slim detail PowerSeal low

všechny novinky

Rychlý kontakt Rychlý kontakt
Napište nám svůj dotaz.