Proč právě "SRDCE"

srdce final druhy pohled

Zajímá Vás, proč právě srdce jako symbol vertikálních balicích strojů VELTEKO? 

Naše stroje stavíme s excelentním technickým řešením, které je srdcem stroje. Zcela nové technologie a celá řada nových konstrukčních řešení jsou odrazem naší práce, kterou děláme srdcem, s nadšením a s cílem co nejlepšího výsledku. Se srdcem přistupujeme i k našim obchodním partnerům, zákazníkům, zaměstnancům a dodavatelům."

Ing. Petr Hrdina, vedoucí obchodního úseku VELTEKO


Symbol odvahy, spolehlivosti a vstřícnosti

„Pro mě je srdce především symbolem odvahy. Odvaha je v životě nutná k tomu, abychom vystoupili z vyjetých a dobře známých kolejí, které vedou do dobře známých míst a zkusili něco nového. Před lety jsme odešli z velké továrny a bez prostředků, vyzbrojeni jen našimi znalostmi a zkušenostmi, jsme začali vyrábět balicí stroje a položili jsme tak základ společnosti VELTEKO – něco takového bychom bez odvahy určitě neudělali.

Odvaha je nutná i k tomu, abychom šli do nových konstrukčních řešení našich strojů. Jen tak totiž můžeme posouvat hranice možností našich strojů před ostatní. Každý, kdo si porovná náš stroj se stroji jiných výrobců, vidí, že mnohá zásadní konstrukční řešení na našich strojích jsou naše původní, nikoliv napodobená. Máme svoji filozofii a jdeme svojí cestou – není v tom kus odvahy?"

Srdce je pro mě i symbolem spolehlivosti a vstřícnosti, tj. vlastností, které nemusejí být vidět na první pohled. Platí to u lidí i u výrobků, které si kupujeme. Pokud posuzujeme výrobek jen podle povrchu, získáme o něm povrchní znalosti. Pokud ale chceme vědět víc, musíme se snažit poznat jeho podstatu. Musíme jít více do hloubky. Musíme poznat jeho „srdce“.“

Naše Srdce rovněž vyjadřuje, že máme rádi to, co děláme. Vyjadřuje možnost harmonického spojení klasické mechaniky a počítačového řízení se vším obecně známým a dobrým, co symbol srdce vyjadřuje.“

Ing. František Šmíd, vedoucí technického úseku VELTEKO

 

Co je důležité, není očím viditelné. S našimi zákazníky mluvím o tom, že stroje mohou v nabídkách na první pohled stejně, ale to, co je nedůležitější je uvnitř nich. Kvalita, stabilita, robustnost, dlouholetá živost. To na první pohled nikde vidět není.“

Jan Mleziva, exportní prodejce VELTEKO

 

„Uvnitř stroje je super mechanismus. Naším srdcem chceme vyjádřit to, že jsme udělali velký pokrok uvnitř stroje. Zdůraznil bych hlavně jeho mechaniku.“

Pavel Bouška, exportní prodejce VELTEKO

 

Vdechnutí života strojům.“

Pavel Švec, konstruktér VELTEKO

srdce final druhy pohled

všechny novinky

Rychlý kontakt Rychlý kontakt
Napište nám svůj dotaz.