Už 30 let dodává VELTEKO špičkové balicí stroje do celého světa

Velteko 30 let vyroci 2021 04 6 A2

Káva, brambůrky, těstoviny nebo třeba krmivo pro zvířecí miláčky. Produkty, se kterými se lidé na celém světě setkávají v každodenním životě, mají často jedno společné: byly zabaleny na strojích ze středočeské Vlašimi, která by se dnes dala označit za jedno z center českého strojírenství. Už od šedesátých let dvacátého století se zde totiž vyrábějí nejrůznější zařízení pro balicí průmysl. Na tuto tradici zde již tři dekády navazuje společnost Velteko, jež se postupem času vypracovala na jednoho z nejúspěšnějších světových producentů hi-tech balicích strojů. Na začátku devadesátých let minulého století přitom její zakladatelé začínali pouze s několika rýsovacími prkny a malou dílnou.

Za zrodem společnosti Velteko stojí rozhodnutí dvou inženýrů Petra Hrdiny a Františka Šmída vyrábět balicí stroje. Jejich spontánní ambice byly od počátku jasné: vyvinout, vyrábět a nabízet technicky sofistikovaná, spolehlivá a výkonná zařízení plně srovnatelná s tehdejší nejlepší světovou konkurencí. A tento cíl se během několika let skutečně podařil. Dalším strategickým krokem pak byla konstrukce strojů podle individuálních požadavků zákazníka. Vertikální balicí stroje přesně „na míru“ zákazníkům firma vyrábí dodnes.

První zařízení vznikla skoro na koleně

Konstrukční společnost Hrdina a Šmíd odstartovala svou cestu v roce 1991 v malé pronajaté kanceláři. Vystačit si musela pouze se základním vybavením nutným pro konstrukci strojů. „Na začátku jsme měli jen dvě rýsovací prkna. Záhy se nám ale podařilo vyvinout a prodat svůj první výrobek. Šlo o dávkovací váhy pro jednoho z velkých českých výrobců potravin. Podobná zařízení si pak našla své místo i v mnoha dalších firmách. Možná je některé z nich doposud někde v provozu,“ popisuje začátky firmy Velteko jeden z jejích zakladatelů Petr Hrdina.

Přibližně o rok později se k dvojici zakladatelů přidal třetí společník Pavel Chvojka a zrodila se společnost Velteko v podobě, v jaké ji známe dnes. Nabídku dávkovacích vah brzy poté doplnil první vertikální balicí stroj s označením HSV100. Právě ten stál na počátku dlouhé vývojové řady nejrůznějších balicích strojů a linek, které firma v současnosti nabízí. Balicí stroje Velteko si už tehdy našly své místo ve známých potravinářských společnostech – využívá je například Vitana nebo Opavia (dnes součástí společnosti Mondelēz).

Ve druhé polovině devadesátých let firma postavila svoji první výrobní halu a na přelomu tisíciletí k ní přibyla i druhá, což umožnilo výrazně navýšit výrobní kapacitu. Velteku se rovněž podařilo expandovat na zahraniční trhy založením dceřiných společností v Polsku a Rusku. V té době také jako jeden z prvních výrobců na světě uvedlo na trh dvoutubusový kontinuální vertikální stroj HSV220. Ten umožňoval při stejné ploše zabalit dvakrát více produktů a zdvojnásobit výkon balení. Jeho současný nástupce dokáže zabalit i 400 sáčků za minutu a patří k nejvýkonnějším balicím strojům ve své třídě.

Vysoká přidaná hodnota: Versatilita

Za významný technologický milník by se dal považovat rok 1997, kdy Velteko uvedlo na trh inovované vertikální balicí stroje HSV101-FLEXIBLEse souborem možností a funkcí celkově označovanými jako versatilita. Versatilní balicí stroje jsou modulární a umožňují snadnou přestavbu bez nutnosti složitých servisních a konstrukčních úprav. Provozovatel tak může přecházet na jiné druhy a velikosti sáčků bez dlouhých přerušení výroby a nutnosti investovat do nového stroje. Zařízení tohoto typu dokážou řešit nejen aktuální, ale i budoucí požadavky zákazníků a jejich trhu.

Další velkou technologickou inovaci v tomto období představoval přechod na řízení balicích strojů pomocí průmyslových počítačů. To poskytuje nejen vyšší uživatelský komfort při ovládání a nastavování zařízení, ale například i možnost jejich vzdálené správy a servisu. „Výkonné řídicí počítače navíc umožňují i sofistikované řízení mechanismů stroje, což přináší jednak vyšší výkony balení, jednak prodloužení životnosti,“ popisuje technologické inovace Petr Hrdina. Právě v řídicím softwaru dnes spočívá jedno z největších technologických know-how společnosti Velteko.

Současnost: Nové stroje i nové trendy

V letech 2010–2012 pracovalo ve společnosti Velteko už více než 80 zaměstnanců. Právě rychlý růst firmy byl hlavním důvodem výstavby nové administrativní budovy, v níž sídlí hlavně obchodní a vývojové oddělení firmy. V roce 2018 pak vznikla třetí výrobní hala a byl též představen balicí stroj HSV210-SLIM, který v sobě kombinuje vysoký výkon s nízkými nároky na prostor.

V současné době patří Velteko k hlavním světovým výrobcům vertikálních balicích strojů. Jeho produkty najdeme s výjimkou Antarktidy na všech kontinentech. O kvalitě strojů Velteko vypovídá mimo jiné fakt, že velká část těch vyrobených před rokem 2000 je různě po světě stále v provozu – například v balírnách společnosti Nestlé.

Firma nadále aktivně vyvíjí nová zařízení, poslední novinkou jsou vertikální balicí stroje DOYPACK 360 a PRIME 360. Velkou pozornost ve vývoji nyní věnuje rovněž trendům vyšší ekologické udržitelnosti v obalovém průmyslu a balení do obalů z papíru, biodegradabilních plastů a plně recyklovatelných materiálů.

Velteko 30 let vyroci 2021 04 6 A2

všechny novinky

Rychlý kontakt Rychlý kontakt
Napište nám svůj dotaz.