bg

Elixir Food

Balení mražených malin

Společnost Elixir Food dosáhla díky vhodně zvolené technologii VELTEKO minimálního rizika poškození křehkých mražených malin a automatizace procesu balení bez jakéhokoliv negativního vlivu na kvalitu baleného produktu.

Díky zautomatizování balicích procesů zákazníkovi výrazně vzrostla efektivita balení.

Doporučení

IMG 1903

Požadavky zákazníka

  • Nahrazení dosavadního ručního procesu balení do předhotovených sáčků plně automatickým balením do hadicových sáčků tvořených z role fólie.

  • Dosažení minimálního procenta poškozených malin (lomu) v jednotlivých spotřebitelských baleních při požadovaném výkonu.

Dodané řešení

HSV 120 CONTINUAL + HS 322

Na základě výsledků testů dávkování a balení produktu a díky bohatým zkušenostem s balením křehkých produktů, jako jsou mražené maliny, nabídla společnost VELTEKO zákazníkovi sestavu vertikálního balicího stroje HSV120-CONTI a dávkovacích vah HS 322 se speciálními úpravami pro balení mražených malin.

Ideální teplota produktu pro balení byla stanovena na -16°C.

Výsledky zkoušek 

Po instalaci linky u zákazníka, byly provedeny zkoušky s cílem určit splnění sjednaných provozních parametrů.

Smluvně dohodnuté tolerance lomu produktu a reálně dosažené hodnoty:

  • 85,17 % všech dodávek bude mít lom produktu do 5 % (od 2,01 do 4,5%).

  • 14,82 % všech dodávek bude mít lom produktu mírně nad 5%.

  • 4,94 % všech dodávek bude mít lom produktu nad 6 %, ale ne více než 6,22 %.

Benefity pro zákazníka

  • Zvýšení efektivity díky automatizaci procesu balení mražených malin.

  • Min. riziko poškození balených malin.

  • Zatím co při ručním procesu bylo potřeba 40 lidí, nyní při větším objemu výroby a stejných podmínkách přísunu produktu, je potřeba lidí pouze 6.

  • Instalovaná linka Velteko je využívána také pro balení dalšího mraženého ovoce a zeleniny z produkce společnosti Elixir Food.

Rychlý kontakt Rychlý kontakt
Zavolejte nám.
Phone: +420 728 528 604
Napište nám svůj dotaz.