Powerseal technologie

Maximální těsnost a perfektní vzhled svarů

Kvalitní sáček je do značné míry závislý od kvalitních svarů, které závisejí na podmínkách, při nichž svar vzniká.

HSV210A-SLIM je stroj, s kontinuálním posuvem obalové folie, který ve své kompaktní stavbě obsahuje dvě konstrukční řešení, která jsou zcela zásadní pro tvorbu kvalitních sáčků vysokým výkonem, a to

a) sofistikovanou technologii souběžně vratných příčných čelistí, která je nutnou podmínkou pro dosažení delších svařovacích časů při vysokých výkonech, a kterou VELTEKO používá i na svých dalších strojích,

b) použití speciálního mechanismu VELTEKO POWERSEAL k pohonu příčných čelistí, který dokáže vyvinout velkou sílu pro dosažení optimálních svařovacích tlaků.

Běžné stroje tato řešení současně neobsahují.

Konkurenční stroje s rotačními čelistmi:
Stroje s rotačními čelistmi jsou z podstaty svého principu schopny dosáhnout jen zlomku optimálního svařovacího času oproti strojům se souběžně se pohybujícími čelistmi. Tento zásadní nedostatek pak uživatelé strojů s rotačními čelistmi musejí eliminovat použitím vysokých svařovacích teplot, což ale není pro vzhled ani pro těsnost svarů řešení optimální.

U vertikálního balicího stroje VELTEKO řady SLIM zákazníkům tyto nedostatky a funkční kompromisy nehrozí.

Vertikální balicí stroje řady SLIM nabízejí nejvyšší možnost optimalizace všech podmínek nutných pro tvorbu kvalitních svarů vysokým výkonem.

Powerseal technologie

Rychlý kontakt Rychlý kontakt
Napište nám svůj dotaz.