Powerseal technologie

Maximální těsnost a perfektní vzhled svarů

Kvalitní sáček je do značné míry závislý od kvalitních svarů, které závisejí na podmínkách, při nichž svar vzniká.

SLIM-210 (HSV210A-SLIM) je stroj, s kontinuálním posuvem obalové folie, který ve své kompaktní stavbě obsahuje dvě konstrukční řešení, která jsou zcela zásadní pro tvorbu kvalitních sáčků vysokým výkonem, a to

a) sofistikovanou technologii souběžně vratných příčných čelistí, která je nutnou podmínkou pro dosažení delších svařovacích časů při vysokých výkonech, a kterou VELTEKO používá i na svých dalších strojích,

b) použití speciálního mechanismu VELTEKO POWERSEAL k pohonu příčných čelistí, který dokáže vyvinout velkou sílu pro dosažení optimálních svařovacích tlaků.

Běžné stroje tato řešení současně neobsahují.

Konkurenční stroje s rotačními čelistmi:
Stroje s rotačními čelistmi jsou z podstaty svého principu schopny dosáhnout jen zlomku optimálního svařovacího času oproti strojům se souběžně se pohybujícími čelistmi. Tento zásadní nedostatek pak uživatelé strojů s rotačními čelistmi musejí eliminovat použitím vysokých svařovacích teplot, což ale není pro vzhled ani pro těsnost svarů řešení optimální.

U vertikálního balicího stroje VELTEKO řady SLIM zákazníkům tyto nedostatky a funkční kompromisy nehrozí.

Vertikální balicí stroje řady SLIM nabízejí nejvyšší možnost optimalizace všech podmínek nutných pro tvorbu kvalitních svarů vysokým výkonem.

Powerseal technologie

Rychlý kontakt Rychlý kontakt
Zavolejte nám.
Phone: +420 317 846 473
Napište nám svůj dotaz.