Souhlas se zpracováním osobních údajů

S Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s legislativou. Abychom Vás mohli informovat o novinkách, službách a zvláštních nabídkách, rádi bychom Vás požádali o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete v uvedeném formuláři, případně později při komunikaci s Vámi.

INFORMACE O SPRÁVCI

VELTEKO s.r.o.
C 10180 vedená u Městského soudu v Praze
Vlašim, K Borovičkám 1716, PSČ 25801
IČO: 46348158
kontakt pro uplatnění vašich práv a dotazů: kontakt@velteko.cz
(dále uváděný jako správce)

Souhlasím, aby správce zpracovával tyto mé osobní údaje:

• Jméno
• Příjmení
• Firma
• Země
• Telefonní číslo
• Firemní emailová adresa
• Pracovní pozice, pokud je zadána do formuláře.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Beru na vědomí, že správce zpracovává poskytnuté osobní údaje. Souhlas je možné odvolat písemně na adrese správce, zasláním žádosti na výše uvedený emailový kontakt, případně v každém zaslaném emailu je odkaz pro odhlášení. V určitých případech může správce zpracovávat osobní údaje za jiným účelem a právním titulem (např. plnění smlouvy, plnění zákonných povinností) i po odvolání souhlasu.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je marketing, tedy informace o produktech a službách správce či třetích osob včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména zaměstnanci správce, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat a mít k nim přístup i tyto kategorie zpracovatelů a příjemců - poskytovatel emailové marketingové služby.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

• Právo na přístup k osobním údajům.
• Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
• Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů.
• Právo vznést námitku proti zpracování.
• Právo na přenositelnost údajů.
• Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodnutí.
• Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů.
• Právo podat stížnost u dozorového úřadu.

DOZOROVÝ ÚŘAD

Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

DOBA PLATNOSTI SOUHLASU

Tento souhlas je udělován na dobu tří let od udělení souhlasu, případně do odvolání Vašeho souhlasu.

 


Rychlý kontakt Rychlý kontakt
Napište nám svůj dotaz.